O spolku Jáchyma Pivce

V  roce 2013 založila parta nadšenců z Dlouhé Loučky Spolek Jáchyma Pivce. Tento náš vesnický spolek vznikl hlavně z důvodu přípravy a pořádání turistického pochodu "Přírodním parkem Sovinecko", který se koná vždy třetí sobotu v květnu.

 

Dále spolek pořádá v místní knihovně "Odpoledne deskových her pro malé i velké". Tato setkání vášnivých hráčů se již také stala tradicí.

Činnost spolku se mimo jiné prolíná i s dalšími akcemi, které organizují i jiná sdružení, např. SRPDŠ či Pionýr.

 

Chceme, aby byl život v obci pestřejší a zajímavější. Naše akce by měly nás i naše spoluobčany pobavit, poučit, nebo třeba i rozhýbat. Příkladem je "Pivní štafeta 3x100, která se konala 21.června 2015 na hřišti TJ Sokol Dlouhá Loučka.

Mnoho z vás se jistě zeptá, proč ten název? Odpoveď hledejme v historiri. Jáchym Pivec z Hradčan a Klinštejna byl jedním z majitelů vsi a také zámečku v Dolní Dlouhé Loučce (dnes obecní úřad). Na přelomu 16. a 17. století nechal zámeček přestavět a dal mu tím pozdně renesanční podobu. Jeho erb spolu s erbem jeho ženy je vyobrazen na portále bočního vchodu zámečku dodnes. Takže jde vlastně o takové spojení Dlouhé Loučky s tradicí. Také je nutné přiznat, že naše schůze často probíhají v hospůdce u piva a tak se nám jeho zajímavé jméno zdálo víc než vhodné.

Naše sdružení není početné a jeho rozpočet je velmi omezený. Přesto, jak doufáme, se s naší partou budete setkávat čím dál častěji. Věříme, že nás podpoříte svou účastí na našich akcích, které budeme pořádat. Naši členové přicházejí se stále novými nápady, takže se máte na co těšit.