Pochod přírodním parkem Sovinecko

TRASY POCHODU

Mapa pochodu

TRASA A - 30 KM

Start Dlouhá Loučka-rozcestí.
Půjdete po silnici směr Paseka-Sanatorium. U restaurace „Na vyhlídce" je vlevo odbočka do lesa, kde začíná vlastní značení. Půjdete vzhůru lesní cestou až ke Karlovské silnici, po které dojdete k 1. kontrole, která se nachází v Karlově u kapličky. Dále se vydáte po červené značce, která povede přes Sovinec do Valšova (2. kontrola).POZOR!!! - tady se napojuje TRASA B a odděluje TRASA C!!!. Červená bude i nadále vaše barva až do Rešova (kde se u restaurace nachází 3. kontrola). Odtud se vydáte po vlastním značení, které vás navede do údolí Rešovských vodopádů, tam se napojíte na zelenou značku a po ní dojdete k „Fialovu mlýnu". Zde odbočíte na žlutou a pořád do kopce až na Křížový vrch (4. kontrola). Tady máte všechny vrcholovky za sebou a čeká vás závěrečný „skluz" do Dlouhé Loučky. Z Křížového vrchu jdete po „vlastním značení", nejprve po silnici, poté lesem a polními cestami až na hřiště do Dlouhé Loučky, kde vaše putování končí.

TRASA B - 25 KM

Start Dlouhá Loučka-rozcestí.
Půjdete cca 1 km směrem po silnici do Rýmařova. Projdete kolem benzínové pumpy, až dojdete k místu, kde silnice začíná stoupat do mírného kopce. Na pravé straně nejprve uvidíte širokou odbočku k lesu a kousek za ní další, menší odbočku, která stoupá na louku a dále do lesa. Odbočka je značená fáborky. Toto značení vás povede 2 km lesem, až dojdete k silnici vedoucí do Rýmařova. Zde se dáte vpravo a zhruba po 100 metrech, u hájovny, narazíte na kontrolu. POZOR! Po silnici vede trasa C - 15 km, která směřuje nazpět do Dlouhé Loučky.

TRASA C - 15 KM

Start Dlouhá Loučka-rozcestí.
První část trasy je stejná jako trasa A. Od 2. kontroly ve Valšově se oddělíte od dlouhé trasy a vydáte se po modré značce. Ta vede nejprve po silnici a u soutoku Oslavy a Huntavy přes most podél lesa, za posledními Valšovskými domečky se cesta vnoří do lesa. Na konci lesa POZOR!!! Přejdete na „vlastní značení". Po něm dojdete až k cíli, který je na hřišti v Dlouhé Loučce.

Karlov u Paseky

Karlov u Paseky je malá vesnička, dnes spíše rekreační chatová oblast, která se nachází v kopcovité krajině v nadmořské výšce 600 m.n.m. Leží přesně na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Z luk nad vesnicí je překrásný rozhled na oblast Hrubého Jeseníku, Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů na jedné straně a na straně druhé se rozprostírá širá rovina Hané.
Jeho přednostní je krásná a moderní civilizací málo zasažená krajina, téměř panenská příroda, velmi čisté ovzduší a spousta možností sportovního vyžití i relaxace. Jednou z hlavních atrakcí je nedávno zbudovaná jízdárna. Majitelé vlastní mnoho koní, kteří jsou určeni pro soutěže i pro rekreační ježdění. Z plemen např. Anglický plnokrevník, Arabský kůň, Český teplokrevník nebo Hucul.

 

Popisy míst

Křížový vrch

Křížový vrvhKřížový vrch u obce Ruda na Rýmařovsku je známý pozoruhodnou křížovou cestou se 14 zastaveními, představenými uměleckými plastikami tvaru srdce na dříku, obsahujícími reliéfy pašijových scén. Křížová cesta byla vystavěna v roce 1760 na náklad královského rychtáře Jiřího Gröschelberga. Křížová cesta začíná u kostela Panny Marie Sněžné v Rudě a pokračuje na vrchol Křížového vrchu (589 m), kde je umístěno jako 12. zastavení sousoší Kalvárie. Samotná obec jak již název napovídá je bývalou hornickou osadou. V nedalekých dolech se těžilo především železo. Každoroční poutě se konají první neděli v srpnu – u příležitosti svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné v r. 432 – (Santa Maria Maggiore).
Křížový vrch je místem doslova magickým. Každý návštěvník, který sem vystoupá musí být uchvácen jeho kouzlem. A není to jen překrásným kruhovým rozhledem nabízejícím pohled na hory i roviny. Toto místo je doslova nabito pozitivní energií. Jeho výběr pro umístění křížové cesty nebyl ze strany našich předků jistě náhodný. Za zmínku jistě stojí i to, že v případě dobrého počasí je viditelná kaple vystavěná na sv. Hostýně.

Rešovské vodopády

Rešovské vodopádyRešovské vodopády jsou tvořeny četnými vodními kaskádami říčky Huntavy v malebné kaňonovité soutězce. Řeka v soutězce tvoří několik vodopádů, z nichž nejvyšší 7,5m vysoký, je zároveň nejvyšším vodopádem Nízkého Jeseníku. Celá oblast je vyhlášena jako Národní přírodní památka a to především díky unikátnímu ekosystému. Jedná se o pozůstatky původního jedlo-bukového lesa a mechových společenství stinných skal.
Za zmínku stojí i bývalý hrádek, který byl vystavěn na soutoku Huntavy a Tvrdkovského potoka, oproti nejvyšší skalní stěně v soutěsce nazývané Soví skála, nebo Čertova stěna. Jednalo se o bezejmenný strážní hrad sloužící k ochraně blízkých rudných dolů.

Dlouhá Loučka

Obec se nachází v severním výběžku rovinaté Hané na křižovatce cest mezi městy Šternberk, Rýmařov a Uničov. Bezprostředně za obcí se však přírodní terén stává členitějším a zvedá se do strmých úbočí Nízkého Jeseníku.
První doložená písemná zmínka o obci pochází již z počátku 13. století. V průběhu staletí byla obec v majetku významných šlechtických rodů, po dvě století patřila také řádu německých rytířů. Dokladem bohaté historie obce je původně gotický kostel sv. Bartoloměje a dále pak budova barokního zámku z roku 1709,vystavěná na místě středověké tvrze, zámek bohužel v roce 1985 vyhořel. Součástí zámeckého areálu je také krajinářský park s cennými dřevinami. Péče o zeleň a zdravé životní prostředí patří v Dlouhé Loučce k prioritám.
Příznivci motokrosového sportu jistě dobře znají Loučskou kotlinu - dějiště seriálu mistrovství ČR.
Místní části Křivá a Plinkout spolu s Valšovským dolem a nedalekým Přírodním parkem Sovinecko patří díky krásné okolní přírodě a dalekým výhledům mezi oblíbená východiska turistických i cyklistických tras.

Hrad Sovinec

Hrad a stejnojmenná obec Sovinec leží v Nízkém Jeseníku, nedaleko hranic Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Jsou zasazeny do velmi krásné přírody. Z věže hradu a nejvyššího nádvoří je překrásný výhled do okolí.
Samotný hrad pochází z období počátku 14. století, kdy jej postavili bratři Pavel a Vok, patřící k rodu pánů z Loučky, ti vlastnili nedaleký a dnes již zaniklý hrádek Mutkov. Panství Sovinec bylo v držení různých šlechtických rodů až do pobělohorských událostí, kdy se stávají majetkem řádu německých rytířů, kteří je vlastní až do příchodu nacistů. Nacisté z hradu vytvořili internační tábor pro francouzské důstojníky. V průběhu osvobozovacích bojů byl hrad podpálen Rudou armádou a zcela vyhořel. V dnešní době je postupně opravován a stává se oblíbeným výletním místem. Jsou zde pořádány jarmarky, akce pro děti, srazy přátel vojenské historie aj.